Foto: Štefan Štefančík/Unsplash;
Foto: Štefan Štefančík/Unsplash

Aktivna srečanja odprejo nova spoznanja ter možnosti osebne in strokovne rasti. Delavnice imajo toliko večji pomen, saj aktivnosti in izpolnjevanje posameznika vpliva tudi na njegovo okolico, ki z njim raste in se razvija.

Institut po potrebi organizira delavnice za različne sodelavce v izobraževalnih procesih.

Marec 2023

Marca 2023 bomo izvedli bomo izvedli 24-urni program profesionalnega uposposabljanja za učiteljice in učitelje fizike o uporabi didaktičnega spletnega orodja Tiktaktest. Prijave se zbirajo v KATIS-u.