Foto: Štefan Štefančík/Unsplash;
Foto: Štefan Štefančík/Unsplash

Aktivna srečanja odprejo nova spoznanja ter možnosti osebne in strokovne rasti. Delavnice imajo toliko večji pomen, saj aktivnosti in izpolnjevanje posameznika vpliva tudi na njegovo okolico, ki z njim raste in se razvija.

Institut po potrebi organizira delavnice za različne sodelavce v izobraževalnih procesih.

Tiktaktest v izobraževalnem procesu

V šolskem letu 2023/24 pripravljamo 24-urno profesionalno uposposabljanje za učiteljice in učitelje fizike in kemije v osnovni oz. srednji šoli z naslovom Tiktaktest v izobraževalnem procesu. Razpisani so trije termini, in sicer v oktobru 2023, februarju 2024 in aprilu 2024. Prijave zbira KATIS.

Marec 2023

Marca 2023 smo izvedli 24-urni program profesionalnega uposposabljanja za učiteljice in učitelje fizike o uporabi didaktičnega spletnega orodja Tiktaktest.