Signali prehoda

Signali prehoda so zbirka različnih objav tako časopisnih kot razmišljanj iz drugih virov, ki se na tak ali drugačen način dotikajo otrok in mladine, ki v času izobraževanja in odraščajo doživljajo vsak svoj unikaten prehod iz otroštva v zrela leta. Vsebine osvetljujejo proces odraščanja z različnih zornih kotov in že vsak zase lahko predstavlja osnovo za razmislek in pogovor bodisi doma ali v šoli.

Zaposlovanje pedagogov

Iskalce zaposlitve v pedagoških poklicih informiramo o razpisanih delovnih mestih. Posredujemo informacije, ki jih zberemo na spletu in objavljamo na naši Facebook strani (Zaposlovanje pedagogov) in Twitter profilu (@PedagogovZap). Tu se dnevno zbirajo informacije o razpisanih delovnih mestih. Vir informacij za skoraj vse objave je Zavod RS za zaposlovanje. Z veseljem posredujemo tudi informacije, ki jih prejmemo od drugod.

Aktualne razpise lahko spremljate tudi na tej strani:

Predpisi v vzgoji in izobraževanju

Delo v vzgoji in izobraževanju ureja vrsta predpisov, ki jih mora poznati vsak zaposleni. Še posebej pomembni pa so v času priprave na opravljanje strokovnega izpita. S pomočjo kataloga znanj, ki ga pripravlja ministrstvo pristojno za izobraževanje, smo pripravili povezave do objavljenih predpisov (do spletnih strani in do PDF dokumentov).