Foto: Stefan Cosma/Unsplash
Foto: Stefan Cosma/Unsplash

Klubi se oblikujejo glede na zaznane potrebe in interese. Posamezen klub se formira okoli izbrane vzgojne ali izobraževalne vsebine, na katero se osredotoča, ter s procesom izmenjave pogledov oblikuje stališča in išče sprejemljive rešitve zaznane problematike.

Proces iskanja široko sprejemljive rešitve nudi priložnost, da se klubi v posameznih aktivnostih povezujejo med seboj in z drugimi organizacijami.

V klubih Institut 49 združuje zainteresirane fizične ali pravne osebe. Vanj se lahko včlani, kdor sprejema Statut in druge akte Instituta 49, za članstvo pa se lahko zaračunava članarina.