Insitut 49 oblikuje programsko skupino za vodenje in izvajanje posameznega programa. Način njihovega delovanja določa Statut Instituta 49, ustanavlja pa jih direktor.

Institut 49 trenutno nima oblikovane nobene programske skupine.