Eden od pogojev za redno zaposlitev za delo v izobraževanju je tudi opravljen strokovni izpit iz področja vzgoje in izobraževanja. Podrobnosti so o pisane na strani ministrstva pristojnega za izobraževanje. Če povzamemo, praviloma mora kandidat za pristop k opravljanju strokovnega izpita opraviti potrebno število praktičnih ur ter nastopov.

Šolska zakonodaja

Vsebina

Kot lahko beremo na strani ministrstva se strokovni izpit opravlja ustno. Sestavljen iz treh delov:

  1. ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema in predpisi, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine,
  2. predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja (odredbe, uredbe, pravilniki, zakoni, kolektivna pogodba),
  3. slovenski knjižni jezik oziroma za strokovne delavce vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom italijanski knjižni jezik, za strokovne delavce dvojezičnih vrtcev in šol pa slovenski in madžarski knjižni jezik.

Vsebine iz področja šolske zakonodaje so odvisne od formalne oblike ustanove, v kateri je kandidat opravljal prakso (oz. pridobil potrebne ure prakse in opravil nastope).

V nadaljevanju so predstavljene povezave do seznamov literature za strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja (VIZ). Seznami so pripravljeni na podlagi kataloga znanj, ki ga v PDF obliki objavlja ministrstvo.

V kolikor najdete kakšen manjkajoč predpis ali napako druge vrste, prosimo, sporočite na info@institu49.com, da zadevo uredimo.

Pozor! Seznam s povezavami je informativne narave. Ne zagotavljamo, da so vključeni vsi predpisi, ali da so vsi vključeni predpisi trenutno aktualni (zadnje različice). Trudimo se, da so. Za kakršne koli posledice (finančne ali pravne), ki izhajajo iz uporabe tega sezama, ne odgovarjamo. Z drugimi besedami: uporaba gradiv je na lastno odgovornost. Uporabnik naj preveri pravilnost tudi pri drugih virih (ministrstvo, pravno-informacijksi sistem PISRS, Uradni list …).

Področja

A) organizacija in financiranje vzgojein izobraževanja ter delovna razmerja in plače zaposlenih,
B) šolska inšpekcija,
C) vrtci,
Č) osnovne šole,
D) vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
E) glasbene šole,
F) srednje šole (gimnazije, poklicno in strokovno izobraževanje, vajeniška oblika izobraževanja),
G) dijaški domovi,
H) pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja,
I) izobraževanje odraslih,
J) višje strokovne šole,