Seznam literature, ki jo mora poznati kandidat, ki se pripravlja na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanje je objavljen v katalogu znanj. Katalog objavlja ministrstvo pristojno za izobraževanje. Na podlagi kataloga smo pripravili spodnje sezname predpisov v vzgoji in izobraževanju.

Pozor! Seznam s povezavami je informativne narave. Ne zagotavljamo, da so vključeni vsi predpisi, ali da so vsi vključeni predpisi trenutno aktualni (zadnje različice). Trudimo se, da so. Za kakršne koli posledice (finančne ali pravne), ki izhajajo iz uporabe tega sezama, ne odgovarjamo. Z drugimi besedami: uporaba gradiv je na lastno odgovornost. Uporabnik naj preveri pravilnost in celovitost tudi pri drugih virih (ministrstvo, pravno-informacijksi sistem PISRS, Uradni list …).

V kolikor najdete kakšen manjkajoč predpis ali napako druge vrste, prosimo, da nam sporočite na info@institu49.com, da zadevo uredimo.

Organizacija in financiranje vzgojein izobraževanja ter delovna razmerja in plače zaposlenih

Šolska inšpekcija

Vrtci

Osnovne šole

Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Glasbene šole

Srednje šole (gimnazije, poklicno in strokovno izobraževanje, vajeniška oblika izobraževanja)

Dijaški domovi

Pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja

Izobraževanje odraslih

Višje strokovne šole