Tiktaktest je spletno didaktično orodje za preverjanje in utrjevanje znanja. Učiteljem omogoča uporabo obstoječe banke nalog ter gradnjo lastne zbirke, lahko pa v sistem vpisujejo lastne naloge in jih nato uporabljajo pri sestavi svojih testov. Posamezno nalogo ali test v sistemu lahko učitelj ponudi tudi drugim.

Domača stran tiktaktest.si.

Šolarji lahko rešujejo naloge svojega učitelja, lahko pa pri izbranem predmetu izberejo le poglavje, iz katerega želijo, da jim Tiktaktest zbere naključne naloge za reševanje. Naloge imajo različne avtorje, s čimer so šolarji izpostavljeni nalogam, ki jih niso pripravili le njihovi učitelji.

Pri vsakem reševanju nalog Tiktaktest shrani odgovore in ob koncu reševanja šolarjem prikaže informacije o doseženih rezultatih. Šolarji imajo tako na voljo hiter pregled nad lastnimi rezultati, kar omogoča pravočasno zaznavanje vrzeli v znanju in njihovo odpravljanje.

Sistem po reševanju nalog šolarjem ponudi povratno informacijo o uspehu, lastnem napredku ter možnost anonimne primerjave z vrstniki v razredu, šoli ali državi. O rezultatih svojih šolarjev pa dobi povratno informacijo tudi učitelj.

Učitelji s pregledom rezultatov na ravni razreda ali šolarja lažje spoznajo močna področja in vrzeli v znanju. Ker je pregled rezultatov vedno aktualen, lahko čas za razlago in usvajanje učnih vsebin izkoristijo še bolje. Hitra povratna informacija omogoča učitelju pravočasno zaznavanje učnih težav in primerno ukrepanje, preden slabe ocene vplivajo na nadaljevanje izobraževanja.

Marca 2023 bomo izvedli 24-urni program profesionalnega uposposabljanja za učiteljice in učitelje fizike. Prijave se zbirajo v KATIS-u.